مرحوم آيت‌ا... مجتهدي: کساني که نماز را در اول وقت نمي‌خوانند، نماز آن‌ها را نفرين مي‌کند و مي‌گويد خدا تو را ضايع و خراب کند همان طور که تو مرا ضايع و خراب کردي. به همين خاطر هم هست که اين گونه افراد هميشه گرفتار هستند و مي‌‌گويند آقا هر کار مي‌کنيم نمي‌شود اين کار، آن کار. دليلش اين است که نماز اول وقت نمي‌خواني و پدر و مادر از دست تو ناراضي هستند. از ملا مي‌پرسند: چرا هر کار مي‌کنيم کارمان به سامان نمي‌شود؟[در جواب گفت] براي اين‌که نماز اول وقت نمي‌خواني و نماز هم نفرين‌تان مي‌کند.


انجمن اختصاصی ایران لیگ
موضوع مورد نظر وجود ندارد.

 انتخاب پوسته: